Soms sê Jesus Nee

Dit is iets wat ons nie verstaan nie en eindlik ook nie van hou nie. Hoekom sê Jesus nee as ons dan so toegewyd vashou aan Sy woorde in Johannes 14:14: "As julle iets in my Naam vra, sal Ek dit doen"?  Wat ons egter uit die oog verloor, is dat Jesus weet wat die toekoms inhou, Hy kan verder sien as vandag en more. En Sy planne is nie ons planne nie.

In "Soms sê Jesus NEE" vervleg Isak Burger historiese, argeologiese en geografiese inligting met die verhaal van die besetene van Gadara om lig te werp op hierdie skynbaar onlogiese en onbillike optrede van Jesus.  Ons wil-wil die man van Gadara jammer kry; hy wil so graag saam met Jesus gaan, maar Jesus sê nee! Hoekom?

Isak Burger wil die leser herinner dat God verder sien as ons. Selfs al maak sy "nee" nie vir ons sin nie, moet ons volkome op Hom vertrou.  

"Ek weet wat Ek vir julle bepalen, sê die Here:  voorspoed and nie tegenspoed nie; Ek wil vir julle 'n toekomt gee, 'n verwachting! - Jeremia 29:11-