MEER MENSE SOEK, VIND GOD MIDDE-IN KRISIS - 24 Februarie 2021

Baie Christengelowiges is ongelukkig oor die regering se streng inperkingsmaatreëls betreffende kerkdienste. Terwyl die huidige inperking (hopelik) weldra verslap sal word, wil ek tog die volgende hieroor sê:

  • Ek het begrip vir ongelukkigheid in kerklike geledere. Kerklike byeenkomste (eredienste) is van groot betekenis vir baie Christene. Nie alleen is dit van die vroegste kerk beoefen nie, maar die Skrif (Heb. 10:25) maan gelowiges om nie hierdie byeenkomste te verwaarloos nie. Natuurlik kan sulke byeenkomste verskillende vorme aanneem. In die vroegste kerk was dit om verstaanbare redes gewoonlik huisdienste waar daar nie van groot getalle sprake was nie.

  • Vir die eerste keer in tweeduisend jaar is daar globaal ’n beperking op kerklike byeenkomste. Terwyl die meeste mense begrip het dat enige plek waar mense bymekaarkom, die risiko van infeksie verhoog, is daar egter die kwessie van konsekwentheid. Soos wat die inperking wat op strande gegeld het, absurd was in die lig daarvan dat taxi’s 100% vol kan wees en honderde mense in inkopiesentrums en casino’s bymekaar kan wees, geld dieselfde argumente ook vir kerkbyeenkomste. Waarom kan gemeentes met groot kerkgeboue nie méér as vyftig mense toelaat nie? Daar is makrogemeentes met geboue wat tot sesduisend mense kan akkommodeer, maar wat eweneens tot vyftig beperk is. Kan dit nie tot ’n 50% besetting beperk word nie?

  • Daar is wel ’n anderkant. Die feit dat dit ’n godsdienstige byeenkoms is, beteken nie dat dit virus-vrye sones is nie. Christene is nie immuun teen die virus nie. Trouens die eerste byeenkoms van enige aard wat in Suid-Afrika tot groot verspreiding van die virus gelei het, was juis ’n kerklike byeenkoms in die Vrystaat. Die regering beskou kerkbyeenkomste as super-verspreidings geleenthede.

  • As enigiemand egter gedink het dat Covid 19 die Kerk van Jesus Christus teruggesit het, moet hulle weer dink. In vele lande waar daar reeds jarelange verdrukking en vervolging is, blyk dit die kwalitatiewe en kwantitatiewe groei van die kerk eeder bevorder as benadeel het. Terwyl Paulus kort voor sy dood geboei in ’n tronksel sit, sê hy in 2 Timotheüs 2:9: “Die woord van God is nie gebonde nie.” Terwyl kerkdienste verbied of ingeperk is, is daar wêreldwyd meer Bybels elektronies versprei en word meer mense deur die Evangelie op sosiale media bereik as ooit vantevore.

  • Daar het waarskynlik méér mense tydens die jaar van inperking hulle lewens aan God gewy het as in enige vorige jaar. Ek het van soveel mense gehoor wat temidde van die angs en onsekerheid weens die pandemie na die Here begin soek - én Hom gevind het. Wanneer jou lewensfondamente en -sekuriteite geskud word, kom daardie diep-gesetelde behoefte aan God net sterker na vore. In die skadu van die dood is meer mense geneig om te bid.

(Isak Burger is ’n voormalige kerkleier en skrywer.)

Onlangse Artikels
Afdelings
No tags yet.