Godsdiensaktueel - Skryf Paulus dan ook oor ons regering? -21 April 2021-

Die regerende party se skandes, onbevoegdheid en korrupsie kom oor die laaste maande al meer aan die lig. Daaroor berig iedere koerant, radio- en TV nuusbulletin op ’n daaglikse basis.

Is daar enigiets konstruktiefs wat van ’n regering verwag kan word wat wel deur ons s’n nagekom word? Waarin kan hulle nóg faal? Watter leiers in die regerende party se hande is nog skoon?

Soos baie Suid-Afrikaners kan ek kwalik nog sluk aan die ongeêrgdheid, arrogansie, verval, korrupsie en afwesigheid van moraliteit, waardes en beginsels.

Moet ons - ook as Christene (wat die grootste deel van die bevolking uitmaak) - so ’n mislukkende, korrupte regering maar net aanvaar, hoop op ’n demokratiese verandering en daarby berus dat hulle die land willens en wetens ten gronde laat gaan? Dít terwyl diegene wat die meeste hieronder ly, juis die armes is?

Wat kan indiwiduele gelowiges hieraan doen? Ja, ons kan die burgerlike organisasies wat probeer om die regering verantwoordbaar te hou, ondersteun. En ja, dis goed en mooi om betrokke te raak op plaaslike vlak waar munisipaliteite hulle verantwoordelikhede grootliks versaak. Ons kan maatskaplike hulp verleen waar ons kan - soos wat talle plaaslike gemeentes steeds doen.

Tog is dit skreiend dat burgers moet instaan vir munisipaliteite (aan wie hulle munisipale belastings betaal) se onvermoë en laksheid om hulle basiese verantwoordelikhede na te kom.

Ek worstel al hoe meer met die vraag of die onderwerping aan die owerheid waarvan Paulus in Rom 13:1-7 praat, ongekwalifiseerd en onvoorwaardelik van toepassing is op ons Suid-Afrikaanse konteks met ’n regering wat basies in alles gefaal het wat God van ‘n regering verwag. Alhoewel die destydse Romeinse regering heidene was, het hulle grootliks regverdig en goed regeer. In teenstelling met die Suid-Afrikaanse regering wat nie eers bestaande infrastrukture in stand kan hou nie, staan daar immers vandag nog talle konstruksies en paaie wat 2,000 jaar gelede deur die Romeinse Ryk gebou is.

Ek wonder reeds vir ’n geruime tyd oor die vraag: Wat word van Christen-burgers in ’n land soos ons s’n verwag?

Natuurlik moet ons vir die regering bid. Die Bybel sê so. Ons kan sekerlik ook bid vir die terminering van die huidige bewind. Daarvan is daar tog talle voorbeelde in die Bybel en die geskiedenis?

Vóór 1994 het (tenminste ’n deel) van die kerke in SA aksies geloods wat meegewerk het om druk op die vorige bewind uit te oefen. Met die verergerende, korrupte en vervalle toestand in ons land, kan kerke die huidige toedrag van sake net nie langer passief aanvaar nie. Dit help ook nie om net aan te hou kritiseer nie.

Die krisis is groot genoeg dat kerkleiers en -forums dringend koppe bymekaar moet sit.

Wat verwag God van Sy Kerk terwyl die geklaag van armes en uitgebuites in Sy ore weerklink?

(Isak Burger is ’n voormalige kerkleier en skrywer.)

Onlangse Artikels
Afdelings
No tags yet.