Beeldartikel - Bloed is eintlik 'n simbool van lewe, nie dood nie - Mar 2021

Volgende naweek is dit Paasnaweek, die belangrikste datum op die Christelike jaarkalender.

Dít wat amper 2,000 jaar gelede in Jerusalem gebeur het en tydens Paasnaweek herdenk en gevier word, maak die Christelike geloof uniek tussen alle ander - die kruisdood en opstanding van Jesus Christus.

Vir Paulus, wie se geskrifte ’n groot deel van die Nuwe Testament beslaan, het die kruis sentraal gestaan. Hy sê in Gal. 6:14: “Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van onse Here Jesus Christus.”

Vir honderde miljoene mense vandag - selfs ongelowiges - het die kruisbeeld aan ’n hangertjie ’n versiering geword terwyl hulle onbewus is van die ware simboliek daarvan.

Dit het ook deur die eeue vir baie ’n simbool van die dood geword - kyk maar na die grafstene in begraafplase en die duisende kruise langs ons paaie waar noodlottige ongelukke plaasgevind het.

Onder Romeinse bewind 2,000 jaar gelede was die kruisteken iets wat nooit as ’n hangertjie of amulet gedra sou word nie, want dit was ’n teken van vernedering, smart en dood.

Wel, die kruis sou inderdaad ’n negatiewe doodsteken gewees het as daar nie ook ’n leë graf tersprake was nie. Die leë graf van Jesus Christus het inderdaad die kruis van ’n minus na ’n plus verander; ’n somber Vrydag het Goeie Vrydag geword.

Die boodskap van Goeie Vrydag was om verstaanbare redes vir die die slimmes van daardie tyd ’n struikelblok en ’n dwaasheid (1Kor.1:22+23). Dit is vandag nie anders nie. Die kruis en die bloedige dood wat dit impliseer, gee steeds aanstoot aan baie.

Vir die moderne mens is bloed iets wat vermy moet word. ’n Rugbyspeler wat bloei, moet van die veld af. ’n Gesondheidswerker raak nie aan ’n bloeiende persoon sonder beskermende handskoene nie, want dodelike virusse (soos HIV-Vigs) kan daarin wees. Bloed simboliseer potensiële gevaar - nog erger: die dood.

Iemand wat só oor die bloed van Golgotha dink, verstaan egter nie die Bybelse betekenis van bloed nie. In die Bybel word spesifiek geleer dat bloed simbool is van lewe en nie dood nie. Lev. 17:11 leer dat lewe in die bloed is. Dit is nogal merkwaardig dat dit ook die slagspreuk van bloedskenkings-organisasies is: “Skenk bloed, skenk lewe!” Bloed beteken lewe. Hierdie biologiese feit is ook ’n geestelike waarheid.

Die onskuldige bloed van die vleesgeworde Seun van God dra nie die dood saam nie, Sy bloed beteken lewe, Goddelike lewe! En as Christene deur die eeue en ook vandag oor die bloed van Jesus sing en praat en preek, dan vier ons met dankbaarheid dat Hy, die volmaakte, onskuldige Lam van God, gesterf het en Sy bloed, Sy lewe gegee het sodat daar vir verlore, sondige mense lewe, ewige lewe kan wees!

Hieraan herinner Paasfees ons elke jaar.

(Isak Burger is ’n voormalige kerkleier en skrywer.)

Onlangse Artikels
Afdelings
No tags yet.