Beeld - Ek salueer dié wat God dank vir hulle talente -8 Sep 2021

Ek het die afgelope weke geluister hoe feitlik elkeen van ons Olimpiese en para-Olimpiese medalje wenners eerstens en onbeskaamd aan God die dank en eer gee nadat hulle op die wenners-podium gestaan en miljoene mense wêreldwyd na hulle gekyk en geluister het. Hulle het God gedank wat vir hulle die krag en talente gegee het om deel te kon neem en aan Hom die eer gegee vir hul prestasie en sukses.

Daar was ongelukkig enkeles wat selfs op Netwerk 24 in die kommentaarafdeling snedige en siniese opmerkings gemaak het toe onder andere die goue medalje wenner, Anruné Weyers, in die onderhoud direk ná die wedloop aan God die eer gee en sê dat die Here elke tree van die wedloop saam met haar was. Mense wat hekel met gelowiges se opregte geloof en getuienis, tas nie alleen God aan nie, maar openbaar ’n skreiende disrespek en onverdraagsaamheid vir die hartsoortuiging van diegene wat wél in God glo. Gelukkig was die soort opmerkings ver in die minderheid.

Dit is natuurlik nie net ons Olimpiese atlete wat hulle afhanklikheid van God erken en aan Hom eer bring nie. Dit is trouens opvallend hoeveel mense wat op elke terrein van die lewe presteer en die hoogste sport bereik, eer en erkenning aan Hom gee. Mens hoor en sien byvoorbeeld gereeld hoe verskillende van ons bekendste sportmanne en vroue en veral rugbyspelers, op een of ander wyse aan God die eer gee. Nie soseer omdat hulle gewen het of “Man van die wedstryd” was nie, maar bloot omdat hulle die Here ken en erken as hulle Skepper en God.

Ek salueer vandag hierdie manne en vroue wat op verskillende terreine van die lewe die hoogste sport bereik het en steeds hulle afhanklikheid en geloof in die Here bely. In ’n gesekulariseerde wêreld en in ’n tyd waar dit as polities-korrek beskou word om jou geloof in God privaat en geheim te hou, toon hierdie (dikwels jongmense) dat dit nie oudmodies of uitpas is om in ’n verhouding met God te staan nie - nie net in jou privaat lewe nie, maar in alle fasette van jou lewe.

Dit beteken nie dat gelowiges wat op welke terrein van die lewe ookal presteer, noodwendig op ’n bonatuurlike wyse deur God gehelp en as’t ware deur Hom bevoordeel word nie. Hulle moet net so hard oefen, maar hulle gee erkenning aan die Here wat hulle met besondere talente en gawes geseën het. God het aan elke mens spesifieke talente gegee - net soos wat Hy Sy reën op die regverdiges en die onregverdiges laat val. Daarom kan ongelowiges ook suksesvol wees.

Dis egter wonderlik om die Een te ken wat die bron en oorsprong van alle goeie gawes is en om Hom onbeskroomd daarvoor te dank.


Onlangse Artikels
Afdelings
No tags yet.