COVID-19 EN DIE KERK

Sonder twyfel word die kerk - soos feitlik elke ander organisasie - wesenlik

deur die huidige Covid-19 pandemie geraak.

Tradisionele kerkdienste was onder die eerste byeenkomste wat verbied is

en sal dalk onder die laastes wees wat tydens die grendeltyd weer toegelaat

sal word. Die rede hiervoor is heel logies en niks sinister hoef hierin gelees te

word nie.

Terwyl die fisiese bymekaarkom van gelowiges ’n belangrike deel van

kerkwees is, het ons intussen besef dat dit nie ’n absolute noodsaaklikheid is

nie. Die meeste gelowiges se toewyding aan God het nie in hierdie tyd

afgeneem nie. Inteendeel!

Ek is beïndruk deur die wyse waarop baie gemeentes sedert die eerste

Sondag ná die inperking die sosiale media effektief gebruik om lidmate te

bedien.

Ek reken wél dat die meeste gelowiges ná die inperking die samekoms van

hulle geloofsgemeenskappe opnuut gaan waardeer. ’n Mens waardeer mos

baie keer eers iets wanneer dit van jou weggeneem word.

Op hierdie stadium is dit moeilik om te voorspel wat die langtermyn effek

gaan wees. Enigiemand wat egter meen dat die kerk (of godsdiens in die

algemeen) weens die pandemie ’n terugslag gaan ervaar, maak ’n groot fout.

Dit is my oortuiging dat die kerk van Jesus Christus veel sterker uit hierdie

krisis navore gaan kom.

Terwyl gemeentelike byeenkomste ná die inperking steeds sal voortgaan, sal

daar waarskynlik met nuwe oë na die plek en rol van huisbyeenkomste en

huisgemeentes gekyk word.

Sosiale media gaan ook ’n veel belangriker en positiewe rol in die

funksionering van die kerk en die verkondiging van die Evangelie speel.

Die meeste gemeentes se finansies word (om verstaanbare redes) tans

negatief geaffekteer - gemeentes met baie arm lidmate nog meer. Tog is dit

verbasend om te hoor hoeveel lidmate steeds getrou is met hulle bydraes.

Iets wat vermelding verdien, is die feit dat talle gemeentes - selfs die armstes

- op verskillende maniere die liefde van Christus op praktiese wyses in hulle

gemeenskappe openbaar - sonder dat dit aan die groot klok gehang word.

Vir talle mense by wie staatshulp nie uitkom nie, is die hulp en bydraes van

gelowiges en plaaslike gemeentes ‘n reddingstou.

Een saak het wêreldwyd duidelik geword - Geloof in, en gebed tot God, het

spontaan meer prominensie in die openbare domein gekry. In verskillende

wêrelddele het mense openlik saam voor hulle huise gekniel, gesing en gebid

- selfs vanuit hulle woonkomplekse se vensters. Bekende

wêreldpersoonlikhede het publiek hulle geloof en afhanklikheid van God bely.

In Suid-Afrika is ’n reuse gebeds-inisiatief oor 50 dae tans onder leiding van

Hoofregter Mogoeng aan die gang. Ons president se toesprake word vir die

eerste keer met ’n versugting na die beskerming van God afgesluit.

’n Groot deel van die mensdom het in ’n kort tyd tot die besef van hulle

broosheid en verganklikheid gekom, maar ook van hulle afhanklikheid van

God.

(Isak Burger is ’n voormalige kerkleier en skrywer.)

#covid19 #isakburger #cover19kerk

Onlangse Artikels
Afdelings
No tags yet.