SOEKTOG NA BOUERS PLEKS VAN BREKERS

Die eerste inligting wat ons oor God in die Bybel bekom, is dat Hy die Skepper is - van die sienlike en die onsienlike, hemel én aarde. Dit is een van die mees basiese geloofstukke van die Christelike Kerk universeel en die woorde waarmee feitlik elke geloofsbelydenis begin.

Oor hóé Hy geskape het, hoe lank terug en hoe lank dit geneem het, wil ek nie hare kloof nie. Feit is dat God die Begin van alles is. Sy skepping is uit liefde gebore en meesterlik gedoen.

Hierdie genererende, skeppende eienskap het God ook in die hart en siel van die mens, die kroon van sy skepping ingebou. Mense wat skep en wat opbou, gee onbewustelik uitdrukking aan die bedoeling van sy/haar Maker.

Aan die ander kant is daar die Bose, Satan. Een van sy wesens-eienskappe is om te breek, te vernietig. Hy het ’n perverse behae daarin om alles wat God so goed en mooi geskape het, te skend en te breek. Alle gebrokenheid en onvolmaaktheid in ons wêreld kan direk of indirek na die Bose herlei word. Waar God die Groot Maker is, is die duiwel die groot breker.

Satan se spoor van vernietiging is sedert die die sondeval sigbaar vir almal om te sien. Natuurlik gebruik hy ook mense in hierdie vernietigings-proses. En natuurlik het die mens as vrye morele wese nog altyd die keuse gehad of hy ’n mede-bouer saam met God wil wees of ’n mede-breker saam met die Bose.

Niks en niemand het sy voortgaande slopingswerk vrygespring nie. Alles wat God mooi en goed gemaak het, wil hy skend. Jy kan dit sien in die natuur, in gemeenskappe, in gesinne en huwelike en in die gees, psige en liggame van mense.

Daar sou geen smart en onvolmaaktheid gewees het, as daar geen Bose en sonde was nie. Dit was die essensie van Jesus se lewe op aarde en veral sy dood aan die kruis - om heel te maak wat Satan en sonde gebreek het. (Joh. 10:10)

Toenemend die afgelope maande en weke - veral hier in SA - word ons nuus oorheers deur betogings en opstande waartydens dít wat andere opgebou het, deur vandale, woestaards, vernietig word. Ons sien dit dag vir dag op TV en koerante.

Wat besiel mense wat klinieke, skole, laboratoriums, biblioteke, ambulanse, noodvoertuie, publieke geboue en ander mense se eiendom in waansin te verbrand en te vernietig? Die mees sinnelose is die vernietiging júís van daardie dinge wat terwille van gemeenskappe se eie heil en voordeel gebou is en gebruik word.

Woede oor swak dienslewering en korrupsie is verstaanbaar en optogte en betogings daarteen is ’n demokratiese reg. Maar om ’n spoor van vernietiging en verbreking agter te laat, lyk al te veel na die manifestering van die gees van die Groot Breker. In kort, dis boos!

Om af te breek, te vernietig en te verwoes, is maklik, vinnig en dwaas.

Soos in Esegiël 22:30 soek God egter steeds mense wat kan opbou - verhoudings, gemeenskappe, sy Koninkryk.


Onlangse Artikels
Afdelings
No tags yet.