BOEKE

Op hierdie bladsy is alle inligting beskikbaar oor my boeke en DVD’s wat huidiglik beskikbaar is. Om ‘n bestelling te plaas kan jy die instruksies onder aan die bladsy volg. Ek glo dat die kennis en inligting wat deur hierdie boeke en DVD’s oorgdra word tot groot seën in jou lewe sal wees. 

 

Boeke – Books

 

  1. 5 Minute (In Afr. en Eng.) – R120 (Posgeld - R50)

  2. Soms sê Jesus nee – R90 (Posgeld – R50)

  3. Seisoene, Storms en Woestyne – R70 (Posgeld – R50)

  4. In Gees en in Waarheid - R130 (Posgeld - R50)

  5. Jesus is meer... - R110 (Posgeld - R50)

  6. Die Laaste ure van Jesus – R110 (Posgeld – R50)

  7. Die Geesteswêreld - R130 (Posgeld - R50)

  8. Die Jesus Bybel - R110 (Posgeld - R50)

 

 

(Verpakkings- en Posgeld word pro rata minder indien meer as een eenheid bestel word.)

 

Bestellings

 

Betalings kan elektronies gedoen word en bewys van betaling kan aan ons per e-pos gestuur word na heletiaburger@gmail.com tesame met u naam, bestelling en die adres waarheen ons u aankope moet stuur. Bankbesonderhede: Isak Burger Multimedia, ABSA, Centurion, tjekrekening. Rek. No: 4065183619; Takkode: 630-445.

 

Anders kan u die inbetaling by 'n bank doen en die deposito strokie skandeer en epos of pos tesame met u naam, bestelling en die adres waarheen ons u aankope moet stuur.  

 

Eposadres: heletiaburger@gmail.com

Posadres is: 

 

Isak Burger Multimedia,

Posbus 11275, 

Silverlakes.

0054.

 

Bestellings kan telefonies gedoen word by Heletia: 

 

012 809 2726 of 083 2972 640

 

BOEKE

Aan die voete v:d Vader
Aan die voete v:d Vader

And die voete van die Vader

Die dood en die lewe hierna omslag
Die dood en die lewe hierna omslag

Die dood en die lewe hierna

TROOS_OMSLAG
TROOS_OMSLAG

Troos wanneer jy treur

Soms se Jesus nee-1.jpg
Soms se Jesus nee-1.jpg

Soms sê Jesus Nee

Die Geesteswereld-2.jpg
Die Geesteswereld-2.jpg

Geesteswêreld