Welcome to my web site - Welkom by my webtuiste

his resumè


DR ISAK SCHALK VAN DER MERWE BURGER

President of the Apostolic faith Mission of SA

Isak Burger is one of the longest serving church leaders in South Africa. He was chosen as president of the Apostolic Faith Mission of SA in 1988. Ever since he was re-elected - also after the racial integration and unification of the church in April 1996. He was born on 10 May 1951 in Cape Town, but grew up in Pretoria. He did his theological studies and doctorate in the theological faculty of the Dutch Reformed Church at the University of Pretoria. He pastored two churches from 1974 before he became a lecturer and registrar of the AFM Theological College in 1982. Over the years Isak Burger became known as preacher and writer. He regularly speaks at interdenominational meetings as well as national and international conferences. He is author and co-author of a number of topselling books and numerous articles in magazines and newspapers. He’s book, “The First Five Minutes after Death”, reached unprecedented circulation figures. He is one of the founder members of Christian television in South Africa and was often seen on TV. His voice is also regularly heard on radio. For a number of years he has been a director of Radio Pulpit. He was member of the host-committee of the memorable Rustenburg 1 and co-chair of Rustenburg 2 conferences. Isak is serving on the committee of the World Pentecostal Fellowship since the early nineties and in 2004 was elected member of the executive of this esteemed body. He was co-chair of the host committee of the 20th World Pentecostal conference being held in South Africa in 2004. In October 2010 he was elected vice- chairperson of the Pentecostal World Fellowship. He was member of the first Religious Advisory Panel of the South African Broadcasting Association in the early nineties as well as member of the National Religious Leadership Forum initiated by Mr. Nelson Mandela that regularly met with the president and some of his cabinet ministers. He was also on the steering committee of SACLA 2. Isak places a high premium on a healthy and fit body and visits the gym regularly. He also enjoys his annual hunting and angling trips. He is married to Heletia and they have three children - a son and two daughters. They live in Silver Lakes in Pretoria


sy resumè


DR ISAK SCHALK VAN DER MERWE BURGER

President van die Apostolisie Geloofsending van SA

Isak Burger is een van die langsdienende kerkleiers in die land. Hy is in April 1988 verkies as president van die AGS. Hy is sedertdien telkens weer herkies - ook met die kerk se eenwording in 1996. Hy is gebore op 10 Mei 1951 in Kaapstad, het grootgeword in Pretoria en sy teologiese studies asook doktorsgraad voltooi aan dieTeologiese fakulteit van die NG kerk aan die Universiteit van Pretoria. Hy bedien twee gemeentes vanaf 1974 voordat hy in 1982 as registrateur en dosent van die AGS Teologiese Kollege aangestel word. Isak Burger het veral bekend geword as prediker en later ook as skrywer. Hy tree by verskillende tussenkerklike byeenkomste, nasionale en internasionale konferensies op. Hy is skrywer en medeskrywer van 'n hele aantal boeke en talle artikels in verskillende tydskrifte. Hy is een van die stigterslede van Christelike Televisie in Suid-Afrika en het gereeld oor televisie opgetree. Ook oor die radio en veral Radio Kansel word sy stem weekliks gehoor. Hy dien reeds vir baie jare as direkteur van Radio Kansel asook van CNW. Hy was lid van die gasheer-komitee van Rustenburg 1 en mede-voorsitter van Rustenburg 2. Hy was lid van die reëlingskomitee asook spreker van SACLA 2. Isak dien reeds vir jare op die "Fellowship Committee" van die internasionale Pinkstergemeenskap en is in 2004 ook verkies tot die Uitvoerende Komitee van hierdie liggaam. In 2010 word hy verkies as onder-voorsitter van hierdie forum. Isak plaas 'n hoë premie op 'n gesonde en fikse liggaam en besoek die gimnasium gereeld. Hy geniet ook sy jaarlikse jag- en hengeltogte. Hy is getroud met Heletia en die egpaar het drie kinders - 'n seun en twee dogters. Hulle woon in Silver Lakes in Pretoria.

If you are interested in reading more about what the AFM of SA is doing, feel free to visit these websites.

Indien jy meer wil lees oor die AGS en wat hul doen, besoek gerus hierdie webtuistes.

now available

Isak Burger’s The first 5 minutes after death and The last 5 minutes before death have captured believers and many other readers in South Africa. More than 120 000 of these gripping books have been sold. FIVE MINUTES before and after death is a revised version of these top sellers in which both books were included in one compilation order it here


Isak Burger se Eerste 5 minute ná die dood en Laaste 5 minute vóór die dood het gelowiges oral in Suid-Afrika aangegryp. Meer as 120 000 eksemplare van hierdie twee trefferboeke is verkoop. 5 MINUTE voor en ná die dood is ’n hersiene uitgawe waarin albei in een bundel saamgevoeg is. bestel dit hier


nou beskikbaar

Die Jesus Bybel bevat Bybelgedeeltes met Jesus se belangrikste handelinge, getuienisse, wonderwerke en wyshede tydens sy lewe op aarde. Sy lewe word kronologies, van geboorte tot hemelvaart, stap vir stap uitgebeeld. bestel hier


nou beskikbaar

As jy 5 minute voor en ná die dood gelees het, weet jy dat die kruis en Jesus se oop graf betekenis aan die lewe gee. Jesus se lewensverhaal is vir almal mooi, maar sy kruisiging is vir baie uiters wreed. Hoe kan ’n liefdevolle Vader sy enigste Seun laat offer om sondige mense te red? bestel hier